Darbs DHL

 

Audziet līdzi jauniem izaicinājumiem

Kā pasaulē vadošais loģistikas uzņēmums, DHL plašā klāstā piedāvā interesantus darba izaicinājumus un iespējas dažādās mūsu nodaļās visā pasaulē.

Mēs vienmēr rosinām jūs paplašināt savu redzesloku un īstenot savu potenciālu, izmantojot plašās apmācību un attīstības iespējas.

Mūsu mācību portālā tiešsaistē mylearningworld.net jūs varat pilnveidoties no plašā profesionālās attīstības programmu klāsta, kuras aptver valodas kursus, apmācību personīgās saskarsmes iemaņu, vadības metožu un citu svarīgu jautājumu jomā.

Mūsu veiktspējas vadības sistēma sniedz mums atbalstu saistībā ar jūsu potenciāla izzināšanu, izvērtējot jūsu sniegumu un pastāvīgi plānojot karjeras attīstību kopā ar jums.

Neatkarīgi no tā, vai jūs piedalāties kādā no absolventiem paredzētajām programmām vai e-mācību kursos, mēs vienmēr sniegsim jums iespēju uzņemties atbildību un veicināsim gan jūsu personīgo, gan profesionālo izaugsmi.

Radiet globālu atšķirību

DHL rosina katru darbinieku uzņemties iniciatīvu, aktīvi iesaistīties dažādās grupās un sasniegt nozīmīgus rezultātus, kuriem var būt izšķiroša nozīme.

Mūsu Pirmās izvēles programmas, kura ir galvenā mūsu izaugsmes stratēģijas sastāvdaļa, nolūks ir uzlabot mūsu veikumu ikvienā saskarsmes punktā ar mūsu klientiem, panākot to gan ar individuālu ieguldījumu, gan komandas darbā. Ikgadējā Darbinieku viedokļa aptauja (EOS) sniedz mūsu darbiniekiem iespēju tikt sadzirdētiem. Sniegtās atbildes ir pamats mūsu rīcībai, kas palīdzētu mums nepārtraukti pilnveidoties un virzīties uz priekšu kā vienam uzņēmumam.

No atsevišķām idejām un viedokļiem līdz konsekventam procesu pilnveides ceļam: Uzņēmumā DHL mēs ņemam vērā, cienām un atlīdzinām jūsu personīgo ieguldījumu, kā arī augsti vērtējam komandas darbu un domu apmaiņu, lai radītu lielāku vērtību.

Lepojieties ar mūsu kopīgajiem sasniegumiem

Uzņēmumā DHL jūs būsiet daļa no spēcīgas komandas, kura ciena savus darbiniekus, sabiedrību un vidi. Jūs saskarsieties ar cilvēkiem no visas pasaules un gūsiet iespēju izjust DHL īpašo starptautisko garu.

Daudzi mūsu darbinieki ir personīgi uzņēmušies plašu iniciatīvu loku, un ieguvēji ir dažādu kopienu cilvēki visā pasaulē.

Mūsu Katastrofu reaģēšanas grupa (KRG) iesaistās dzīvību glābšanā dabas katastrofu gadījumos. DHL cenšas būt par etalona modeli globālā cīņā pret klimata izmaiņām. Mūsu pakalpojums “Go Green” ļauj klientiem samazināt transportlīdzekļu radītās ogļskābās gāzes emisijas, piedaloties noteiktos ogļskābās gāzes emisijas samazināšanas projektos.

Mēs, DHL, pastāvīgi atbalstām un veicinām daudzveidību, lai izveidotu aptverošu kultūru, kurā jūs varat izpausties vislabāk. Īstenojot dažādas Daudzveidības programmas un iniciatīvas, mēs cenšamies veicināt un apvienot mūsu dažādo darbinieku daudzos talantus ne tikai uzņēmuma, bet arī jūsu uzvaras formulā.

Kā DHL darbinieks jūs katru dienu varat lepoties ar mūsu kopīgi sasniegto.

 

DHL piedāvā vairāk nekā tikai darbu.